ساعت دیواری فانتزی

1,799,000 تومان
ساعت دیواری سه تیکه مدل پروانه موتور کوارتز اصل تایوان جنس: بدنه ام دی اف + نما آینه مولتی استایل قطر ساعت: 60 سانت ابعاد هر گوشواره: 40×60 سانتیمتر نصب اسان و سریع با یک میخ سه سال گارنتی شامل شکستگی حین...
499,000 تومان
ساعت دیواری طرح تایم (مشکی) دارای موتور کوارتز اصل تایوان جنس آینه پلکسی گلاس + فوم برجسته خودچسب کاملا براق و آینه ای سه سال گارانتی دارای شابلون و راهنمای نصب ابعاد سایز کوچک: 60*60 سانتی متر ابعاد...
399,000 تومان
ساعت دیواری طرح تایم (نقره ای) دارای موتور کوارتز اصل تایوان جنس آینه مولتی استایل + فوم برجسته خودچسپ سه سال گارانتی دارای شابلون و راهنمای نصب فوق العاده مدرن و شیک ابعاد سایز کوچک: 60*60 سانتی متر ابعاد...
399,000 تومان
ساعت دیواری طرح تایم (طلایی) دارای موتور کوارتز اصل تایوان جنس آینه مولتی استایل + فوم برجسته خودچسپ سه سال گارانتی دارای شابلون و راهنمای نصب فوق العاده مدرن و شیک ابعاد سایز کوچک: 60*60 سانتی متر ابعاد...
599,000 تومان
ساعت دیواری فانتزی طرح لئوناردو (مشکی) موتور کوارتز اصل تایوان جنس آینه پلکسی گلاس + فوم برجسته خودچسب کاملا براق و آینه ای سه سال گارانتی دارای شابلون و راهنمای نصب فوق العاده مدرن و شیک ابعاد سایز...
599,000 تومان
ساعت دیواری فانتزی طرح لئوناردو (طلایی) موتور کوارتز اصل تایوان جنس آینه مولتی استایل + فوم برجسته خودچسپ سه سال گارانتی دارای شابلون و راهنمای نصب فوق العاده مدرن و شیک ابعاد سایز کوچک: 60*60 سانتی متر...
649,000 تومان
ساعت دیواری فانتزی طرح لئوناردو (نقره ای) موتور کوارتز اصل تایوان جنس آینه مولتی استایل + فوم برجسته خودچسپ سه سال گارانتی دارای شابلون و راهنمای نصب فوق العاده مدرن و شیک ابعاد سایز کوچک: 60*60 سانتی متر...
549,000 تومان
ساعت دیواری طرح استیو (طلایی)دارای موتور کوارتز اصل تایوان جنس آینه مولتی استایل + فوم برجسته خودچسبنصب اسان و سریعفوق العاده مدرن و شیکسه سال گارانتی تعویضدارای شابلون و راهنمای نصب  
549,000 تومان
ساعت دیواری طرح استیو (نقره ای)دارای موتور کوارتز اصل تایوان جنس آینه مولتی استایل + فوم برجسته خودچسبنصب اسان و سریعفوق العاده مدرن و شیکسه سال گارانتی تعویضدارای شابلون و راهنمای نصب
599,000 تومان
ساعت دیواری طرح استیو (مشکی)دارای موتور کوارتز اصل تایوانجنس آینه پلکسی گلاس + فوم برجسته خودچسب کاملا براق و آینه اینصب اسان و سریعفوق العاده مدرن و شیکسه سال گارانتی تعویضدارای شابلون و راهنمای نصب
449,000 تومان
ساعت دیواری طرح لندن (طلایی) دارای موتور روانگرد تایوانی جنس پلکسی گلاس و فوم نصب اسان و سریع فوق العاده مدرن و شیک ابعاد کوچک: 60*60 سانتی متر ابعاد بزرگ: 120*120 سانتی متر ضخامت: 7 میلیمتر سه سال گارنتی...
499,000 تومان
ساعت دیواری طرح لندن (مشکی) موتور کوارتز اصل تایوان جنس آینه پلکسی گلاس + فوم برجسته خودچسب کاملا براق و آینه ای نصب اسان و سریع فوق العاده مدرن و شیک ابعاد کوچک: 60*60 سانتی متر ابعاد بزرگ: 120*120...
849,000 تومان
ساعت دیواری طرح سیمرغ دارای موتور کوارتز اصل تایوان جنس پلکسی گلاس براق کاملا براق و آینه ای دارای شابلون و راهنمای نصب ابعاد کوچک: 55*85 سانتی متر ابعاد بزرگ: 70*100 سانتی متر ضخامت: 3 میلیمتر سه سال گارنتی...
499,000 تومان
ساعت دیواری طرح دایره نگینی  موتور کوارتز اصل تایوان جنس پلکسی گلاس براق کاملا براق و آینه ای ابعاد کوچک,متوسط و بزرگ ضخامت: حدودا 2 میلیمتر سه سال گارانتی
699,000 تومان
ساعت دیواری طرح نامبر (نقره ای) موتور کوارتز اصل تایوان جنس آینه مولتی استایل + فوم برجسته خودچسپ نصب اسان و سریع به همراه شابلون و راهنمای نصب فوق العاده مدرن و شیک ضخامت: 7 میلیمتر سه سال گارانتی
449,000 تومان
ساعت دیواری طرح لیدیا (نقره ای) دارای موتور کوارتز اصل تایوان جنس: آینه مولتی استایل + فوم برجسته خودچسب دارای سه سال گارانتی فوق العاده مدرن و شیک ابعاد کوچک: 60*60 سانتی متر ابعاد بزرگ: 120*120 سانتی متر...
499,000 تومان
ساعت دیواری طرح لیدیا (مشکی) دارای موتور کوارتز اصل تایوان جنس: آینه مولتی استایل + فوم برجسته خودچسب دارای سه سال گارانتی فوق العاده مدرن و شیک ابعاد کوچک: 60*60 سانتی متر ابعاد بزرگ: 120*120 سانتی متر...
449,000 تومان
ساعت دیواری فانتزی طرح مدرن رومی (نقره ای) دارای موتور کوارتز اصل تایوان جنس آینه مولتی استایل + فوم برجسته خودچسپ سه سال گارانتی دارای شابلون و راهنمای نصب فوق العاده مدرن و شیک ابعاد سایز کوچک: 60*60...
449,000 تومان
ساعت دیواری فانتزی طرح مدرن رومی (طلایی) دارای موتور کوارتز اصل تایوان جنس آینه مولتی استایل + فوم برجسته خودچسپ سه سال گارانتی دارای شابلون و راهنمای نصب فوق العاده مدرن و شیک ابعاد سایز کوچک: 60*60 سانتی متر...
449,000 تومان
ساعت دیواری فانتزی طرح برلین (نقره ای) موتور کوارتز اصل تایوان جنس آینه مولتی استایل + فوم برجسته خودچسپ سه سال گارانتی دارای شابلون و راهنمای نصب فوق العاده مدرن و شیک ابعاد سایز کوچک: 60*60 سانتی متر...
449,000 تومان
ساعت دیواری طرح برلین (طلایی) موتور کوارتز اصل تایوان جنس آینه مولتی استایل + فوم برجسته خودچسپ سه سال گارانتی دارای شابلون و راهنمای نصب فوق العاده مدرن و شیک ابعاد سایز کوچک: 60*60 سانتی متر ابعاد...
449,000 تومان
ساعت دیواری طرح پرنده (طلایی) دارای موتور کوارتز اصل تایوان جنس آینه مولتی استایل + فوم برجسته خودچسپ سه سال گارانتی دارای شابلون و راهنمای نصب فوق العاده مدرن و شیک ابعاد سایز کوچک: 60*60 سانتی متر...
449,000 تومان
ساعت دیواری طرح پرنده (نقره ای) دارای موتور کوارتز اصل تایوان جنس آینه مولتی استایل + فوم برجسته خودچسپ سه سال گارانتی دارای شابلون و راهنمای نصب فوق العاده مدرن و شیک ابعاد سایز کوچک: 60*60 سانتی متر...
499,000 تومان
ساعت دیواری طرح پرفکت (مشکی) دارای موتور کوارتز اصل تایوان جنس آینه پلکسی گلاس + فوم برجسته خودچسب کاملا براق و آینه ای سه سال گارانتی دارای شابلون و راهنمای نصب فوق العاده مدرن و شیک ابعاد سایز کوچک:...
499,000 تومان
ساعت دیواری طرح غزل موتور کوارتز اصل تایوان جنس آینه پلکسی گلاس + فوم برجسته خودچسب کاملا براق و آینه ای ابعاد سایز کوچک: 60*60 سانتی متر ابعاد سایز کوچک: 120*120 سانتی متر قابلیت جابجایی: دارد ضخامت: 7...
449,000 تومان
ساعت دیواری طرح برلین (مشکی) موتور کوارتز اصل تایوان جنس آینه پلکسی گلاس + فوم برجسته خودچسب کاملا براق و آینه ای سه سال گارانتی دارای شابلون و راهنمای نصب فوق العاده مدرن و شیک ابعاد سایز کوچک: 60*60...
449,000 تومان
ساعت دیواری طرح لیدیا (طلایی) دارای موتور کوارتز اصل تایوان جنس آینه مولتی استایل + فوم برجسته خودچسب دارای سه سال گارانتی فوق العاده مدرن و شیک ابعاد کوچک: 60*60 سانتی متر ابعاد بزرگ: 120*120 سانتی متر...
549,000 تومان
ساعت دیواری طرح مدرن رومی (مشکی) wall clock 3d دارای موتور کوارتز اصل تایوان جنس آینه پلکسی گلاس + فوم برجسته خودچسب کاملا براق و آینه ای سه سال گارانتی دارای شابلون و راهنمای نصب فوق العاده مدرن و شیک...
599,000 تومان
ساعت دیواری طرح بهار  موتور کوارتز اصل تایوان جنس پلکسی گلاس براق کاملا براق و آینه ای فوق العاده مدرن و شیک 17 عدد شکوفه و 2 عدد پروانه ابعاد: 70*40 سانتی متر ضخامت: حدودا 2 میلیمتر سه سال گارانتی
799,000 تومان
ساعت دیواری طرح یاس موتور کوارتز اصل تایوان جنس: پلکسی گلاس براق نصب اسان و سریع فوق العاده مدرن و شیک ابعاد: 105*95 سانتی متر ضخامت پلکسی : 2 میلیمتر سه سال گارانتی
699,000 تومان
ساعت دیواری طرح نامبر (مشکی) موتور کوارتز اصل تایوان جنس آینه پلکسی گلاس + فوم برجسته خودچسب کاملا براق و آینه ای ابعاد سایز کوچک: 60*60 سانتی متر ابعاد سایز بزرگ: 120*120 سانتی متر ضخامت: 7 میلیمتر سه سال...
599,000 تومان
ساعت دیواری طرح نامبر طلایی رنگ موتور کوارتز اصل تایوان جنس آینه مولتی استایل + فوم برجسته خودچسپ نصب اسان و سریع فوق العاده مدرن و شیک ابعاد سایز کوچک: 60*60 سانتی متر ابعاد سایز بزرگ: 120*120 سانتی متر...
399,000 تومان
ساعت دیواری طرح پرنده دارای موتور کوارتز اصل تایوان جنس آینه پلکسی گلاس + فوم برجسته خودچسب کاملا براق و آینه ای سه سال گارانتی دارای شابلون و راهنمای نصب ابعاد سایز کوچک: 60*60 سانتی متر ابعاد سایز...
ناموجود
329,000 تومان
ساعت دیواری طرح ریتم (مشکی) موتور کوارتز اصل تایوان جنس آینه پلکسی گلاس + فوم برجسته خودچسب کاملا براق و آینه ای فوق العاده مدرن و شیک ابعاد کوچک: 60*60 سانتی متر ابعاد بزرگ: 120*120 سانتی متر ضخامت : حدودا 7 میلیمتر...
ناموجود
899,000 تومان
ساعت دیواری طرح شب پر  موتور کوارتز اصل تایوان جنس: پلکسی گلاس براق + فوم برجسته خودچسب + آینه کاملا براق و آینه ای فوق العاده مدرن و شیک ابعادکل محصول: 180*180 سانتی متر ضخامت کار: حدودا 7 میلیمتر سه سال گارانتی

ساعت دیواری فانتزی چه تاثیری بر روی محیط داخلی خانه دارد؟

آیا شما هم به دنبال خرید یک ساعت دیواری فانتزی خوب و با کیفیت هستید؟ حتما می دانید که در حال حاضر مدل های بسیار زیادی از انواع ساعت دیواری در بازار موجود است. هر کدام از این مدل های ساعت دیواری یک سری ویژگی های خاص داشته و توسط یک سری شرکت های تولید کننده ویژه هم طراحی شده است. لازم به ذکر است که مدل ها و ساختار های مختلف ساعت دیواری می توانند در رده بندی های متنوعی در بازار به فروش برسند. در صورتی که شما هم به دنبال خرید ساعت دیواری فانتزی هستید، باید یک سری نکات خاص را مد نظر خود قرار دهید. امروز ما قصد داریم تا در مورد این ساعت با شما صحبت کنیم. پس با ما همراه باشید.

ساعت دیواری فانتزی

مزایای استفاده از ساعت دیواری فانتزی

قبل از هر چیز بیایید تا مهم ترین مزایای استفاده از ساعت دیواری فانتزی در موقعیت های مختلف را مورد بررسی قرار دهیم. به صورت کلی، مدل ها و ساختار های مختلف ساعت دیواری، محصولات کاربردی هستند که در رده بندی های متنوعی به فروش می رسند. این محصولات قدرت عملکردی مطلوبی داشته و به راحتی می توانند زیبایی خانه شما را افزایش دهند. ساعت دیواری یکی از مهم ترین اجزای به کار رفته در یک خانه به حساب می آید. بدون استفاده از ساعت دیواری، احتمال اینکه افراد ساعت را گم کنند و نتوانند به درستی فعالیت های روزانه خود را انجام دهند بالا می رود.

شاید در نگاه اول استفاده از انواع ساعت دیواری فانتزی مسئله مهم و پر اهمیتی به نظر نرسد ولی، به خاطر داشته باشید که مدل ها و ساختار های مختلف ساعت دیواری به عنوان یکی از اصلی ترین اجزای طراحی دکوراسیون داخلی ساختمان به کار می روند. این مدل از انواع ساعت قدرت عملکردی خوبی داشته و فقط با استفاده از یک باتری فعالیت می کنند. ساعت دیواری فانتزی می توانند از نظر روانی هم بر روی ذهن افراد تاثیر گذار باشند. زمانی که شما به یک ساعت دیواری فانتزی شیک ، با کیفیت و خوش رنگ نگاه می کنید، می توانید ذهن خود را از آلودگی ها دور کنید و برای چند لحظه از طراحی خانه خود لذت ببرید. به خاطر داشته باشید که این ساعت زیبا و با کیفیت، می تواند طراحی دکوراسیون داخلی یک خانه یا اتاق را تحت تاثیر خود قرار دهد.

خرید ساعت دیواری فانتزی

تاثیرات ساعت دیواری فانتزی بر روی دکوراسیون داخلی خانه

شاید برای شما هم سوال پیش بیاید که به صورت دقیق، مهم ترین تاثیرات استفاده از ساعت دیواری فانتزی در محیط های داخلی خانه کدام اند؟ در پاسخ به این سوال، باید بگوییم که یک طراحی دکوراسیون خوب از چند قسمت مختلف تشکیل شده است. اولین قسمت مربوط به همخوانی اجزای دکوراسیون می باشد. اگر شما از طراحی مینیمالیستی یا طراحی های مدرن استفاده می کنید، شاید به کار گیری برخی از مدل های ساعت دیواری فانتزی برای شما نتایج مطلوبی را به همراه نداشته باشد. جدا از این مسئله، ساعت های دیواری طراحی شده در بازار می توانند زیبایی زیادی داشته باشند.

انواع ساعت دیواری فانتزی جدید در ابعاد و اندازه های متنوعی به فروش می رسند. یعنی شما می توانید بسته به نیاز های کلی و جامع ساختمان خود نسبت به خرید یک محصول خاص و ویژه، اقدام نمایید. در لیست زیر شما می توانید چند مورد از محبوب ترین انواع ساعت دیواری فانتزی را مشاهده نمایید.

  • ساعت دیواری فانتزی شیک
  • ساعت دیواری فانتزی اعداد
  • ساعت دیواری فانتزی جدید
  • ساعت دیواری فانتزی در رنگبندی های متنوع


جدا از این مسئله، با کیفیت ترین و محبوب ترین مدل های ساعت دیواری فانتزی می توانند طراحی فوق العاده ای داشته باشند. این محصولات نه تنها برای نشان دادن ساعت، بلکه برای تزئین دیوار های یک خانه هم مورد استفاده قرار می گیرند. در نتیجه، اگر شما هم به دنبال یک ساعت دیواری فانتزی شیک برای بهبود وضعیت خانه خود هستید، به راحتی می توانید از محصولات فانتزی استفاده کنید. در نهایت، آخرین تاثیر این محصول بر روی طراحی دکوراسیون مربوط به کاهش آلودگی بصری است. در صورتی که شما بهترین مدل های این ساعت را انتخاب کنید و نکات مربوط به طراحی دکوراسیون را نیز در هنگام خرید ساعت دیواری فانتزی مد نظر خود قرار دهید، به راحتی می توانید وضعیت خانه خود را بهبود ببخشید.

هزینه ساعت دیواری فانتزی چقدر است؟

البته که هزینه پرداختی کاربران برای خرید ساعت دیواری فانتزی همیشه ثابت نیست. عوامل نسبتا زیادی هستند که می توانند هزینه ساعت دیواری فانتزی را کم و زیاد کنند. متاسفانه همین عوامل باعث شده اند تا ساعت دیواری فانتزی قیمت ثابتی نداشته باشد. هر کدام از این عوامل بر روی قیمت نهایی به نحوی خاص تاثیر گذار خواهند بود. اولین عاملی که برای خرید شما باید آن را مد نظر خود قرار دهید مربوط به شرکت های فروشنده فعال در این زمینه می باشد. در حال حاضر شرکت های زیادی در زمینه عرضه این ساعت با کیفیت فعالیت می کنند. برای خرید این کالا در بهترین حالت ممکن، بهتر است که خدمات برترین عرضه کنندگان را نیز به کار گیرید.


هزینه ساعت دیواری فانتزی

دومین عامل موثر بر روی قیمت ساعت دیواری فانتزی مربوط به شرکت های تولید کننده این کالا می باشد. شرکت های تولید کننده از طرح ها، مواد اولیه و نام های متنوعی برای طراحی محصولات خود استفاده کنند. مطمئنا هرچه کیفیت مواد اولیه بالا تر رود، کیفیت کالا هم بیشتر شده و در نهایت قیمت ساعت افزایش پیدا می کند. آخرین موردی که شما باید به آن توجه داشته باشید مربوط به پیچیدگی های طرح کلی ساعت است. هرچه طرح ساعتی که شما به دنبال استفاده از آن هستید پیچیده تر شود، هزینه پرداختی کاربران هم افزایش پیدا می کند. با خرید از بهترین فروشگاه ها، شما می توانید هزینه معقولانه ای را برای این کالا پرداخت نمایید.

بهترین راه خرید این ساعت کدام است؟

در نهایت، اگر شما هم به دنبال خرید ساعت دیواری فانتزی هستید، لزوما باید خدمات برترین مراکز عرضه کننده و فروشنده را نیز به کار گیرید تا در این زمینه با مشکلی مواجه نشوید. با خرید از بهترین فروشگاه ها، شما دیگر نگرانی در مورد هزینه ساعت فانتزی و کیفیت آن نخواهید داشت. مراکز عرضه کننده شناخته شده ای همچون کرمان استور، با داشتن سابقه طولانی در زمینه فروش انواع ساعت دیواری فانتزی آماده رفع نیاز کاربران هستند. همه محصولات و خدمات مجموعه کرمان استور با تضمین در اختیار مشتریان قرار می گیرد. محصولات این فروشگاه تنوع طرحی و رنگی را نیز در خود جای داده اند. در نتیجه، شما می توانید با خیال راحت خرید خود را ثبت نمایید.

شما میتوانید مدل های دیگر از انواع ساعت دیواری را مشاهده نمایید.

ادامه مطلبنمایش کمتر

فهرست

کد QR

تنظیمات

اشتراک گذاری

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود به سیستم

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود به سیستم